Lietosanas Noteikumi

Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Izmantojot Monterosso pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot šos lietotāja pakalpojumu sniegšanas noteikumus („Pakalpojumu sniegšanas noteikumi”).

 

Pirms Monterosso Pakalpojuma lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet Pakalpojumu sniegšanas noteikumus. Ja nepiekrītat Monterosso Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Monterosso Pakalpojumu. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi attiecas uz jebkādu Monterosso Pakalpojuma izmantošanu un no tiem izrietošajiem Pirkuma Līgumiem. Plašāks Monterosso Pakalpojuma un sistēmas prasību apraksts ir pieejams monterosso.lv.

 

 1. Definīcijas

 

Partneris” ir restorāns vai cits pakalpojumu partneris, kas ir parakstījis partnerības līgumu ar Monterosso un piedāvā savu produkciju un vajadzības gadījumā arī piegādes pakalpojumus ar Monterosso Pakalpojuma starpniecību.

 

Pirkuma līgums ir līgums par Partnera produktu un iespējamu piegādes pakalpojumu pirkšanu, kas atrunāti Pasūtījumā. Attiecībā uz Pasūtījumiem, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Klientu organizāciju. Attiecībā uz Pasūtījumiem, kas veikti, izmantojot jebkuru citu Lietotāja maksāšanas veidu, Pirkuma līgums veido saistošu vienošanos starp Partneri un Lietotāju.

 

Monterosso” nozīmē:

 

SIA «BL RI» itāļu restorāns Vaļņu iela 9, Rīga, LV-1050 “

 

Monterosso Lietotne ir digitāla lietotne ar nosaukumu Monterosso, ko Monterosso nodrošina fiziskām un juridiskām personām, lai pasūtītu produktus no Monterosso Partneriem.

 

Monterosso Pakalpojums nozīmē gan Monterosso Lietotni, gan Monterosso tīmekļa vietni monterosso.lv un citas papildu lietotnes atbilstīgi monterosso.lv minētajām.

 

Lietotājs vai Jūs nozīmē fizisku vai juridisku personu, kura lieto Monterosso Pakalpojumu.

 

Mazumtirdzniecības Produkti” ir pārtikas preces, palīgmateriāli, sadzīves preces un citas patēriņa preces, kuru pieejamību Monterosso Pakalpojumā ir nodrošinājis Partneris.

 

 1. Monterossoidentitāte

 

 • SIA "BL RI" itāļu restorānsVaļņu iela 9, Rīga, LV-1050.
 • Tirdzniecības nosaukums: „Monterosso”,
 • E-pasta adrese: support@monterosso.lv.

 

Informācija par Partneru produkta un pakalpojuma identitāti tiek nodrošināta ar Monterosso Lietotnes un Monterosso tīmekļa vietnes starpniecību.

 

 1. MonterossoPakalpojuma apraksts

 

3.1. Monterosso nodrošina platformu, kurā Lietotājs var iegādāties pārtikas produktus un kurā Lietotājam tiek pārdoti piegādes pakalpojumi attiecībā uz pārtikas produktiem, kas iegādāti no noteiktiem Partneriem. , Veicot pārtikas produktu iegādi no Partnera, Monterosso atvieglo pirkumu veikšanu Monterosso Pakalpojumā.

 

3.2. Kad Lietotājs ir veicis Pasūtījumu, tas nevar tikt atcelts no Lietotāja puses. Jūs nevarat atsaukt vai atcelt produktu vai piegādes pakalpojumu Pasūtījumu pēc tam, kad esat to veicis. Pirms produkta vai pakalpojuma Pasūtījuma veikšanas Jums vajadzētu uzmanīgi pārskatīt savu izvēli.

 

3.3. Neskatoties uz 3.4.punktā noteikto, Jums kā patērētājam ir tiesību aktos noteiktās tiesības atcelt Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu 14 dienu laikā, skaitot no šo Mazumtirdzniecības Produktu saņemšanas dienas. Jūs varat atcelt Pasūtījumu, sazinoties ar Monterosso vai Partneri, ievērojot iepriekš minēto atteikuma tiesību periodu, atgriežot piegādāto Mazumtirdzniecības Produktu Partnera, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu, tirdzniecības vietā, uzrādot no Monterosso vai Partnera saņemto kvīti. Ja Jūs esat sazinājies ar Monterosso saistībā ar preces atgriešanu vai esat pieprasījis atlīdzinājumu saistībā ar preces trūkumiem, bojājumiem vai citu defektu dēļ, Monterosso var lūgt Jums nosūtīt attiecīgās preces fotoattēlu, lai dokumentētu un pārbaudītu konstatētos trūkumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Partnerim, iespējams, ir atsevišķi noteikumi vai garantijas, kas piemērojamas papildus šiem noteikumiem. Partneris par šiem noteikumiem sniedz informāciju Lietotājam atsevišķi no Monterosso Pakalpojuma.

 

Monterosso ievēro patērētāju atteikuma tiesību ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos tiesību aktos. Atsevišķas preces saskaņā ar tiesību aktos noteikto ir izslēgtas no patērētāja atteikuma tiesībām, tai skaitā:

 • Pārtika un produkti, kurus to īpašību dēļ nevar pārdot tālāk, kuri ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš;
 • Preces, kas to īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām;
 • Spēles, filmas, datorprogrammas un citas aizzīmogotas preces, tiklīdz ir atvērts šādas preces iepakojums;
 • Higiēnas un intīmas preces pēc to iepakojuma atvēršanas;
 • Preces, kas izgatavotas pēc personalizēta pasūtījuma saskaņā ar Lietotāja specifikācijām un norādījumiem.

 

Tas nozīmē, ka Jūs nevarat atgriezt, piemēram, pārtikas produktus, pēc to iegādes, atsaucoties uz savām tiesību aktos paredzētājām atteikuma tiesībām. Pēc Pasūtījuma veikšanas Jūs nevarat atsaukt, atcelt vai mainīt šādu Mazumtirdzniecības Produktu Pasūtījumu. Pirms Pasūtījuma veikšanas, lūdzu, rūpīgi izskatiet savu Pasūtījumu.

 

3.4. Mazumtirdzniecības Produkti ir jāatgriež nekavējoties pēc Pasūtījuma atcelšanas un ne vēlāk kā 14 dienas pēc Pasūtījuma atcelšanas dienas. Atgrieztajai precei jābūt neizmainītā stāvoklī, lai to var pārdot tālāk. Preces iepakojums ir pienācīgi jāaizsargā, un precei ir jābūt iepakotai oriģinālajā iepakojumā vai tam līdzīgā veidā. Ja atgrieztās preces vērtība ir samazinājusies vai tā jebkādā veidā ir izmainīta, Jums nav tiesību saņemt atlīdzinājumu pilnā apmērā.

 

3.5. Atceltā Pasūtījuma Mazumtirdzniecības Produkti jānogādā Partnera, no kuras Jūs veicāt pasūtījumu, tirdzniecības vietā, izmantojot Monterosso Pakalpojumu. Lūdzu, sazinieties ar attiecīgās tirdzniecības vietas klientu apkalpošanas centru, lai atgrieztu produktus. Tirdzniecības vietu Jūs varat pārbaudīt, izmantojot kvīti, kuru izsniedzis Monterosso vai Partneris. Jums jāsedz izmaksas, kas saistītas ar Mazumtirdzniecības Produktu atgriešanu. Lietotāja veikto maksājumu Monterosso atmaksās 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Pasūtījuma atcelšanu saņemšanas ar noteikumu, ka Partneris ir saņēmis atgriezto preci vai apliecinājumu par to, ka prece ir nodota atgriešanai. Monterosso atmaksās par atgriezto preci samaksāto naudu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kuru izmantojāt Jūs, un uz to pašu bankas kontu, no kura Jūs veicāt Pasūtījumu. Piegādes pasūtījumu gadījumā piegādes maksa netiks atlīdzināta.

 

 1. Lietotāju konti

 

4.1. Jums ir ierobežotas, neekskluzīvas, atsaucamas, nenododamas un nesublicencējamas tiesības piekļūt un izmantot Monterosso Pakalpojumu un saturu, kas pieejams ar Monterosso  Pakalpojuma  starpniecību, tādā formā, kādu mēs Jums piedāvājam, tikai turpmāk izklāstītajiem mērķiem. Licencei, kas Lietotājam piešķirta iOS Monterosso Lietotnes izmantošanai, kas lejupielādēta no Apple App Store, ir papildu ierobežojumi un tā ļauj izmantot Monterosso Lietotni jebkurām Apple zīmola precēm, kas pieder Lietotājam vai ko tas kontrolē, un atbilstīgi Lietošanas noteikumiem, kas izklāstīti App Store Pakalpojumu sniegšanas noteikumos un šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Visas tiesības, kas  saskaņā ar šiem Noteikumiem nav skaidri piešķirtas, patur Monterosso un Monterosso licences devēji.

 

4.2. Lai izmantotu Monterosso Pakalpojumu, Lietotājam ir jāizveido lietotāja konts, sekojot reģistrācijas instrukcijām Monterosso Pakalpojumā. Lai izveidotu kontu, Jums jāievada lietotājvārds un parole un jāiesniedz Monterosso noteikti personas dati, piemēram, Jūsu vārds, adrese, e-pasts un vismaz viena derīga maksājuma metode. Jūs  apņematies nodrošināt, lai informācija par izveidoto kontu būtu precīza, pilnīga un atjaunināta. Lai iegūtu papildus informāciju par to, kā Monterosso apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, iepazīstieties ar Monterosso Paziņojumu par personas datu aizsardzību. Monterosso Pakalpojuma pierakstīšanās informācija ir personiska (ja vien Monterosso un Klientu organizācija nav vienojušies citādi). Lietotājs nodrošina, ka visa lietotāja konta pierakstīšanās informācija un tam līdzvērtīga informācija, kas nepieciešama Lietotāja vai Klienta organizācijas lietotāja konta pieejai, netiek izpausta un tiek izmantota veidā, kas nav pieejams trešajām personām. Lietotājam var būt tikai viens personiskais lietotāja konts. Ja vēlaties dzēst savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

 

4.3. Ja rodas aizdomas, ka citai personai bez atļaujas ir tapusi zināma Lietotāja lietotāja konta informācija vai tā ir guvusi pieeju Lietotāja lietotāja kontam, Lietotājs par to nekavējoties informē Monterosso. Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru Monterosso Pakalpojuma lietošanu un aktivitātēm Lietotāja kontā.

 

4.4. Lai izmantotu Monterosso Pakalpojumu, Jums ir jāuzrāda Monterosso derīga kredītkartes vai cita maksāšanas līdzekļa informācija. Monterosso nesaglabā Jūsu maksājumu instrumenta informāciju, jo to veic trešā persona – maksājumu pakalpojumu sniedzējs, – ko izmanto Monterosso. Jūs piekrītat apmaksāt visus pirkumus, kas izriet no Jūsu Monterosso Pakalpojuma lietošanas, izņemot pirkumus, kas veikti izmantojot Monterosso Darbavietā Funkciju par Klientu organizācijas izmaksām. Jums ir pienākums nodrošināt kredītkartes vai citas maksājuma informācijas, ko esat snieguši lietotāja kontā, aktualitāti.

 

 1. Maksājumi

 

5.1. Lietotājs, vai Klientu organizācija Monterosso Darbavietā konta gadījumā, apmaksā Pasūtījumā norādīto pirkuma cenu, izmantojot attiecīgo Monterosso Pakalpojuma norēķinu funkciju. Monterosso Partnera vārdā iekasē visus maksājumus no Lietotājiem un Klientu organizācijām. Ja Pasūtījums ir veikts, izmantojot Monterosso Darbavietā Funkciju, Lietotājs apstiprina maksājumu Klientu organizācijas vārdā, izmantojot Monterosso Darbavietā Funkciju. Lietotāja vai Klienta organizācijas maksājuma pienākums rodas pēc tam, kad Monterosso Pakalpojumā veikts Pasūtījums.

 

5.2. Lietotājs var izpildīt šo maksājuma pienākumu, tikai izmantojot attiecīgās tiešsaistes maksājuma metodes, kas piedāvātas Monterosso Pakalpojumā. Kad Lietotājs vai Klientu organizācija Monterosso Darbavietā Konta gadījumā ir samaksājusi pirkuma cenu Monterosso, Lietotājs vai Klientu organizācija ir izpildījusi savu maksājuma pienākumu pret Partneri.

 

5.3. Maksājums pēc Pasūtījuma piegādes tiek automātiski atskaitīts no Lietotāja kredītkartes vai iekasēts, izmantojot Klientu organizācijas Monterosso Darbavietā Funkciju. Kad Monterosso Pakalpojumā ir veikts Pasūtījums, Monterosso Partnera vārdā ir tiesības veikt rezervāciju no Lietotāja kredītkartes vai Klientu organizācijas Monterosso Darbavietā Funkcijas. Maksājumu apstrādei Monterosso izmanto trešo personu – maksājumu pakalpojumu sniedzēju.

 1. Pasūtījuma piegāde

 

7.1. Ja Lietotājs pasūta Pasūtījuma piegādi ar Monterosso Pakalpojuma starpniecību, Pasūtījums tiek piegādāts uz atrašanās vietu, ko Lietotājs ir apstiprinājis ar Monterosso Pakalpojuma starpniecību. Lietotājam ir jāsniedz arī fiziskā adrese apstiprinātajai atrašanās vietai Monterosso Pakalpojumā. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par veiktā Pasūtījuma pareiza adresāta un pareizu instrukciju norādīšanu Monterosso Pakalpojumā. Monterosso sniedz piegādes pakalpojumus Lietotājam vai Klientu organizācijai.

 

7.2. Izmantojot Monterosso Pakalpojumu, var tikt noteikta minimālā pirkuma vērtība, un tādā gadījumā Jūs par to tiksiet informēts pirms pasūtījuma veikšanas Monterosso Pakalpojumā. Ja Pasūtījums neatbilst noteiktajai minimālajai vērtībai, Jums būs iespēja samaksāt starpību, lai tā sasniegtu minimālo vērtību, vai pievienot savam Pasūtījumam vairāk produktu.

 

7.3. Lietotājam ir jābūt spējīgam saņemt zvanus uz ES zonas tālruņa numuru, kuru Lietotājs ir norādījis Monterosso Pakalpojumā.. Ja Lietotāja norādītais tālruņa numurs nav sasniedzams, Monterosso var atcelt Pasūtījumu, un Lietotajam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.4. Lietotājs var veikt pasūtījumu ar piegādi pēc iespējas ātrāk (standarta piegādes metode) vai ar iepriekš pasūtītu konkrētu piegādes laiku.

 

7.5. Standarta piegādes opcija: Lietotājam ir jāatrodas apstiprinātajā atrašanās vietā, kas norādīta Pasūtījumā, laikā no Pasūtījuma veikšanas līdz Pasūtījuma produktu saņemšanai. Ja Lietotājs nav pieejams apstiprinātajā atrašanās vietā 5 minūšu laikā pēc pasūtīto produktu piegādes un ja kurjers nevar ar Lietotāju sazināties divos mēģinājumos, Monterosso var atcelt piegādi, un Lietotājam vai Klientu organizācijai var būt jāmaksā pilna Pasūtījuma cena.

 

7.6. „Iepriekšpasūtījuma” piegādes iespējas: lai saņemtu Pasūtījumu, Lietotājam ir jābūt apstiprinātajā atrašanās vietā desmit minūtes pirms iepriekšpasūtījuma piegādes laika līdz piegādes brīdim.

 

 1. Pasūtījuma saņemšana Partnera tirdzniecības vietā

 

8.1. Ja Lietotājs nav pasūtījis Pasūtījumā norādīto Partnera produktu piegādi, bet gan saņemšanu Partnera tirdzniecības vietā, produktus var saņemt Partnera tirdzniecības vietā, kuru Lietotājs ir izvēlējies saistībā ar Pasūtījumu. Kad produkti ir gatavi saņemšanai, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu. Monterosso Partneris var noteikt nosacījumus Lietotāja identifikācijai Pasūtījuma produktu saņemšanas brīdī.

 

8.2. Partneris saglabā pasūtītos produktus 60 minūšu laikā pēc tam, kad Partneris ir paziņojis Lietotājam, ka Pasūtījums ir gatavs saņemšanai. Taču šis pienākums ir ierobežots ar konkrētā Partnera tirdzniecības vietas darba laiku, un Pasūtījums ir jāsaņem pirms Partnera darba laika beigām minētajā tirdzniecības vietā.

 

 1. Pasūtījuma saņemšana ēšanai uz vietas

 

9.1. Ja Lietotājs ir izvēlējies Pasūtījuma produktus patērēt uz vietas Partnera tirdzniecības vietā, Lietotājs saņem atsevišķu elektronisku apstiprinājumu par paredzamo laiku, kad produkti būs gatavi patērēšanai Partnera tirdzniecības vietā.

 

 1. Laika aprēķini

 

10.1. Jebkurš piegādes vai saņemšanas laiks vai cits laiks, ko Monterosso Pakalpojumā Lietotājam paziņo Partneris vai Monterosso, ir tikai aptuvenais laiks. Nav garantijas, ka Pasūtījums tiks piegādāts vai būs pieejams saņemšanai vai patēriņam paredzētajā laikā. Produktu piegādes laikus var ietekmēt arī dažādi faktori, piemēram, sastrēgumi, sastrēgumstundas un laika apstākļi.

 

 1. Intelektuālā īpašuma tiesības

 

11.1. Visas Intelektuālā Īpašuma tiesības par vai saistībā ar Monterosso Pakalpojumu un ar to saistīto dokumentāciju un visām tā daļām un kopijām, paliek tikai Monterosso un/vai tā apakšuzņēmēju/licenciāru īpašumā. „Intelektuālā Īpašuma tiesības” nozīmē autortiesības un saistītās tiesības (ieskaitot datubāzu un katalogu tiesības, kā arī fotografēšanas tiesības), patentus, funkcionālos modeļus, dizainparaugu tiesības, preču zīmes, tirdzniecības nosaukumus, komercnoslēpumus, zinātību (know-how) un jebkuras citas reģistrētu vai nereģistrētu intelektuālā īpašuma tiesību formas.

 

11.2. Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi nesniedz Lietotājam intelektuālā īpašuma tiesības uz Monterosso Pakalpojumu, un visas tiesības, kas nav tieši šeit garantētas, ir rezervētas Monterosso un tā apakšuzņēmējiem/licenciāriem.

 

11.3. Apple nav atbildīgs par izmeklēšanu, iebilduma rakstu, izlīgumu vai prasību izpildi, kas saistītas ar to, ka iOS Monterosso Lietotne vai Jūs, to lietojot, pārkāptu kādas trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības.

 

 1. Papildu noteikumi Monterosso Pakalpojuma lietošanai

 

12.1. Monterosso Pakalpojums ir pieejams tikai personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu.

12.2. Izmantojot Monterosso Pakalpojumu, Lietotājs ievēro visus piemērojamos noteikumus un tiesību aktus, tajā skaitā par alkohola un tabakas pirkšanu. Ciktāl valstī, kurā atrodas Lietotājs, ir pieejama alkohola piegāde, Lietotājam var atteikt piegādāt alkoholiskos dzērienus, ja tas nespēj uzrādīt derīgu dokumentu ar fotogrāfiju Monterosso kurjera partnerim, kas piegādā Pasūtījumu, kas pierādītu, ka Lietotājam ir vismaz 18 gadi. Lietotājam var atteikt alkoholisko dzērienu piegādi arī citos gadījumos, kas paredzēti likumos tajā valstī, kurā atrodas Lietotājs (piemēram, ja Lietotājam ir reibuma pazīmes).

 

12.3. Monterosso pastāvīgi uzlabo Monterosso Pakalpojumu un var daļēji vai kopumā mainīt vai likvidēt dažādas Monterosso Pakalpojumu daļas, ieskaitot funkcijas, produktus un Partnerus, kuri ir pieejami Monterosso Pakalpojumā.

 

12.4. Monterosso pēc saviem ieskatiem var ļaut Jums iesniegt, publicēt vai kā citādi padarīt pieejamu Monterosso, izmantojot Monterosso Pakalpojumu, saturu un informāciju, piemēram, atsauksmes un atbalsta pieprasījumus, kas saistīti ar Monterosso Pakalpojumu, vai iesniegumus konkursiem un akcijām (“Lietotāja saturs”). Jebkurš Jūsu  ŗadītais Lietotāja saturs paliek Jūsu īpašumā. Tomēr, iesniedzot Lietotāja saturu Monterosso, Jūs piešķirat Monterosso starptautisku, pastāvīgu, neatsaucamu, nododamu, bezatlīdzības licenci ar tiesībām sublicencēt, izmantot, kopēt, modificēt, izveidot atvasinātus darbus, izplatīt, padarīt publiski pieejamu un jebkādā citā veidā izmantot šādu Lietotāja saturu visos formātos, kā arī pašreizējos vai nākotnes kanālos, nesniedzot par to papildus paziņojumus un nesaņemot  piekrišanu no Jums, kā arī  bez jebkādiem pienākumiem vai maksājumu saistībām attiecībā pret Jums vai kādu citu personu vai organizāciju. Jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilnvarots piešķirt Monterosso iepriekš minētās tiesības un ka šāds Lietotāja saturs vai tā izmantošana nav aizskaroša, apmelojoša, nepiedienīga vai jebkādā veidā kaitējoša un nepārkāps, nepiesavināsies un neaizskars trešās personas intelektuālo īpašumu vai īpašumtiesības, izplatīšanas tiesības vai tiesības uz privātumu, kā rezultātā var tikt pārkāpti piemērojamie likumi vai noteikumi.

 

12.5. Izmantojot Monterosso Pakalpojumu, Lietotājs var saskarties ar saturu vai informāciju, kas var būt neprecīza, nepilnīga, novecojusi, maldinoša, nelegāla, aizskaroša vai kā citādi kaitējoša. Monterosso parasti nepārbauda Partneru sniegto saturu. Monterosso nav atbildīgs par trešo personu (ieskaitot Partneru) saturu vai informāciju, vai par jebkuriem zaudējumiem, kas rodas no uzticēšanās šādai informācijai vai tās izmantošanas.

 

12.6. Jūs vai Klientu organizācija esat atbildīgs par ierīču un aprīkojuma (piemēram, tālruņa) iegūšanu un uzturēšanu, kā arī par savienojumiem un maksājumiem, kas nepieciešami, lai piekļūtu Monterosso Pakalpojumam un to izmantotu.

 

12.7. Lietotājam aizliegts: (i) izmantot vai mēģināt izmantot citas personas personīgo Monterosso kontu un/vai piekļūt citas personas personīgajiem maksājumu datiem Monterosso Pakalpojumā, vai izmantot citas personas maksājumu kartes, izmantojot Monterosso Pakalpojumu, bez šīs otrās personas piekrišanas; (ii) kopēt, modificēt, radīt atvasinātus darbus no Monterosso Pakalpojuma vai saistītām tehnoloģijām; (iii) veikt reverso inženieriju, dekompilēt, atšifrēt vai citādi mēģināt atvasināt Monterosso Pakalpojuma vai saistīto tehnoloģiju pirmkodu, vai jebkuru tā daļu; (iv) atdalīt autortiesības, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, kas ietverti Monterosso Pakalpojumā; (v) atdalīt, aizsegt vai noslēpt jebkuru reklāmu, kas iekļauta Monterosso Pakalpojumā; (vi) ievākt, izmantot, kopēt vai nodot jebkādu informāciju, kas iegūta no Monterosso Pakalpojuma bez Monterosso piekrišanas; (vii) izmantot robotprogrammatūru vai jebkādas citas automatizētas metodes, lai izmantotu Monterosso Pakalpojumu; (viii) radīt Monterosso kontu ar viltus identitāti vai citas personas identitāti; vai (ix) piekļūt Monterosso Pakalpojumam citādi kā ar metodēm, ko piedāvā Monterosso, piemēram, Monterosso Lietotni un Monterosso tīmekļa vietni.

 

12.8. Jums ir atļauts izmantot Monterosso Pakalpojumu vai jebkuru tā saturu tikai nekomerciāliem mērķiem. Stingri aizliegta jebkāda veida sistēmiska izguve, piemēram, jebkuras robotprogrammatūras, zirnekļa, “rāpuļprogrammas”,  ”izvilkšanas” programmatūras vai kāda cita automātiska procesa un/vai ierīces izmantošana, lai apkopotu, nokopētu un /vai  pārraudzītu Monterosso Pakalpojumu.

 

12.9. Monterosso ir tiesības nekavējoties noņemt Lietotāju no Monterosso Pakalpojuma un/vai atteikties vai atcelt jebkurus Lietotāja Pasūtījumus ja: (i) Lietotājs ļaunprātīgi izmanto Monterosso Pakalpojumu vai rada kaitējumu vai bojājumus Monterosso Pakalpojuma lietošanai vai Partneriem, vai Monterosso, vai Monterosso darbiniekiem, (ii) Monterosso ir pamatota pārliecība par Lietotāja veiktu krāpšanu izmantojot Monterosso Pakalpojumu, (iii) Lietotājs veic viltus Pasūtījumu (piemēram nemaksājot vai neatrodoties piegādes vietā, saņemšanas vietā, lai saņemtu Pasūtījumu), vai citādi neievēro no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem izrietošos pienākumus; (iv) ir pamatotas šaubas par Pasūtījuma pareizību vai autentiskumu. Ja Monterosso atceļ Pasūtījumu, kas jau ir apmaksāts, Monterosso pārskaita atpakaļ saņemto maksājuma summu tajā pašā lietotāja kontā vai Monterosso Darbavietā Kontā, no kura Lietotājs veica maksājumu.

 

12.10. Personas datu pārzinis datiem, kas ievākti par Lietotājiem ir Monterosso Enterprises Oy, ja vien nav norādīts citādi. Monterosso Enterprises Oy apstrādā jebkurus no Lietotāja ievāktos personas datus atbilstoši Monterosso Paziņojumam par personas datu aizsardzību.

 

12.11. Lietotājam, izmantojot Monterosso Lietotni vai Monterosso Pakalpojumu, ir jāievēro piemērojamie ar trešo pusi noslēgtā līguma nosacījumi.

 

12.12. Lietotājs ziņo un apliecina, ka (i) tas neatrodas valstī, uz kuru attiecas ASV valdības embargo vai kuru ASV valdība ir atzinusi par terorismu atbalstošu valsti; un (ii) tā nav iekļauta nevienā ASV valdības aizliegto vai ierobežoto pušu sarakstā.

 

 1. Līguma termiņš un izbeigšana

 

13.1. Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir spēkā kā saistoša vienošanās starp Monterosso un Lietotāju līdz turpmākam paziņojumam – tik ilgi, kamēr Lietotājs izmanto Monterosso Pakalpojumu.

 

13.2. Lietotājs var jebkurā laikā pārtraukt izmantot Monterosso Pakalpojumu. Monterosso var jebkurā brīdī pārtraukt sniegt Monterosso Pakalpojumu pastāvīgi vai uz laiku.

 

 1. Sūdzības

 

14.1. Ņemiet vēra, ka Monterosso Pakalpojums var būt jebkurā brīdī pārtraukts vai pastāvīgi pārtraukts. Monterosso Pakalpojums var tikt arī īslaicīgi apturēts. Neizmantojiet Monterosso Pakalpojumu, lai veiktu datu dublēšanu. Lai gan Monterosso dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Monterosso Pakalpojuma darbību bez traucējumiem un kavēšanās, Monterosso atsakās no jebkādiem apliecinājumiem un garantijām, kas šajos noteikumos nav skaidri noteikti. Monterosso nesniedz nekādus apliecinājumus un garantijas attiecībā uz Monterosso Pakalpojuma vai jebkuru caur platformu iegādāto preču vai sniegto pakalpojumu uzticamību, savlaicīgumu, kvalitāti vai to atbilstību, kā arī to, ka Monterosso Pakalpojuma darbība būs nepārtraukta vai bez jebkādiem traucējumiem.

 

14.2. Partneris apņemas sagatavot Pasūtījumu atbilstoši Lietotāja norādītajām specifikācijām un termiņā, kas norādīts Monterosso Pakalpojumā. Ja Pasūtījumā (vai tā piegādē) ir kādi defekti, Lietotājs var sazināties ar Monterosso klientu servisu, kas darbojas Partnera vārdā, izmantojot lietotnē iebūvēto klientu servisa tērzēšanas iespēju vai e-pastu support@monterosso.lv, vai sazināties tieši ar Partneri.

 

14.3. Partneris ir vienīgais atbildīgais par jebkādiem Pasūtījuma satura un gatavošanas defektiem vai citām nepilnībām Pirkuma Līguma izpildē.

 

14.4. Lietotājam, kurš ir atklājis trūkumus Pirkuma Līguma izpildē, ir pienākums nekavējoties iesniegt jebkuras sūdzības ar skaidru trūkumu aprakstu Monterosso vai Partnerim. Attiecībā uz Mazumtirdzniecības Produktiem paziņojumi par to trūkumiem jāiesniedz saprātīgā termiņā pēc to atklāšanas, tomēr ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad trūkumi tika atklāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, konstatējot pārtikas preču vai produktu, kas pēc savām īpašībām, ātri bojājas vai kuriem ātri beidzas derīguma termiņš, trūkumus, ir būtiski, lai Jūs par tiem paziņotu nekavējoties, lai konstatētās neatbilstības būtu iespējams pienācīgi pārbaudīt. Par konstatētajiem Mazumtirdzniecības Produktu trūkumiem Jums tiks noteikts atlīdzinājums saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

14.5. Monterosso nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas Jums vai jebkurai trešajai personai var rasties saistībā ar Monterosso Pakalpojumu, izņemot, ja tie radušies Monterosso nodoma vai rupjas neuzmanības rezultātā, vai atbildība par tiem nav izslēdzama vai ierobežojama saskaņā ar piemērojamajiem likumiem.

 

14.6. Apple nav pienākuma sniegt uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus Monterosso Lietotnei. Ciktāl piemērojamie tiesību akti pieprasa jebkādus uzturēšanas vai atbalsta pakalpojumus, pienākums sniegt šādus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus ir mums, nevis Apple. Ciktāl saskaņā ar likumiem pastāv garantija, no kuras nevar atteikties, par šādu garantiju atbildīgi esam tikai mēs, nevis Apple. Mēs, nevis Apple, esam atbildīgi par jebkuras Lietotāja vai jebkuras trešās personas pretenzijām, kas saistītas ar iOS Monterosso Lietotni vai Lietotāja iOS Monterosso Lietotnes glabāšanu un/vai lietošanu, tai skaitā, bet ne tikai: (i) produkta civiltiesiskās atbildības prasības; (ii) jebkuri apgalvojumi, ka iOS Monterosso Lietotne neatbilst kādām piemērojamām tiesiskām vai reglamentējošām prasībām; un (iii) prasības, kas izriet no patērētāju aizsardzības, privātuma vai līdzīgiem tiesību aktiem, tostarp saistībā ar iOS Monterosso Lietotnes HealthKit un HomeKit sistēmas izmantošanu.

 

 1. Piemērojamie likumi un strīdu izšķiršana

 

15.1. Šos Pakalpojuma sniegšanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Somijas tiesību aktiem.

 

15.2. Ja Jūs esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka Jums nevar tikt atņemtas tiesības, kuras Jums sniedz obligātie patērētāju tiesību aizsardzības likumi Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā.

 

15.3. Strīdus, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, risina Helsinku rajona tiesa. Taču patērētājs var celt prasību savas pastāvīgās dzīves vietas kompetentajā rajona tiesā. Ja esat Lietotājs, kura pastāvīgā dzīves vieta ir ES, Jūs un Monterosso strīdu izšķiršanai varat izmantot arī Eiropas Komisijas pārvaldīto SIT platformu. Platforma ir pieejama ec.europa.eu/odr. Jūs varat arī nodot strīdu patērētāja strīdu izskatīšanas padomei vai citai atbilstīgai ārpustiesas iestādei Jūsu pastāvīgajā dzīves vietā (piemēram, Somijas Patērētāju strīdu izšķiršanas padomei, kkv.fi/kuluttajaneuvonta, Somijā). Ja Jūs esat Latvijas patērētājs, radušos strīdus vienmēr varat nodot izskatīšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram (skat. http://www.ptac.gov.lv/).

 

 1. Grozījumi

 

16.1. Šie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi ir grozāmi.

 

16.2. Spēkā esošie Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumi pieejami Monterosso tīmekļa vietnē.  Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumos  netiks veiktas būtiskas izmaiņas un Lietotāju tiesības saskaņā ar Lietotāja Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem netiks ierobežotas, nesniedzot par to informāciju. Ja Lietotājs nepiekrīt Monterosso mainītajiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, tas tiek atskaitīts no Monterosso Pakalpojuma lietošanas.

 

 1. Tiesību nodošana citām personām

 

17.1. Monterosso ir tiesības bez Lietotāja iepriekšējas piekrišanas pilnībā vai daļēji cedēt visas vai daļu no savām šo noteikumu tiesībām un saistībām filiālei vai saistību pārņēmējam, vai pircējam, vai tā uzņēmējdarbības aktīvu ieguvējam, kas attiecas uz Monterosso Pakalpojumu.

 

17.2. Lietotājam nav tiesību pilnībā vai daļēji cedēt jebkuras tā tiesības vai saistības no šiem noteikumiem.

TOP